Diagnostyka w jaskrze. Najważniejsze badania

Jaskra jest bardzo groźnym schorzeniem oczu, które może doprowadzić do całkowitej ślepoty. To przewlekła choroba. Posiada ona wiele przyczyn, choć najczęściej powoduje ją podwyższone ciśnienie śródgałkowe. Często ma podłoże genetyczne. W szczególną ostrożność powinny uzbroić się osoby z wysoką krótkowzrocznością. Istnieje szereg badań, które mają na celu zdiagnozować jaskrę. Które z nich są najistotniejsze?

Jakie badania warto wykonać?

Jaskrę rozpoznaje się na podstawie obwodowych ubytków pola widzenia, a także charakterystycznych zmian w wyglądzie tarczy nerwu wzrokowego. Istnieje wiele badań w kierunku jaskry. Można je wykonać w specjalistycznych przychodniach okulistycznych. Najpopularniejszymi z nich są tonometria, pachymetria, perymetria i gonioskopia.

Czym charakteryzuje się tonometria?

Tonometria polega na pomiarze ciśnienia wewnątrzgałkowego. Opiera się ona na różnych typach tonometrów. Tonometr Schiotza jest przestarzałym narzędziem, którego obecnie nie stosuje się w okulistyce. Pomiar w nim odbywał się poprzez umieszczenie urządzenia na oku leżącego pacjenta – metoda była zatem inwazyjna i mogła prowadzić do infekcji.

Obecnie używa się tonometrów komputerowych czy aplanacyjnych. Pierwszy mierzy ciśnienie za pomocą strumienia powietrza. Urządzenie nie ma kontaktu z okiem pacjenta. Tego typu nie stosuje się jednak u osób z podejrzeniem jaskry, ponieważ wyniki mogą być zawyżone. Tonometr aplanacyjny Goldmana to tzw. złoty standard w dokładności badania ciśnienia wewnątrzgałkowego. Zawsze daje on doskonałe wyniki – szczególnie w połączeniu z badaniem pachymetrycznym.

Czym jest pachymetria?

Pachymetria to badanie, które ma za zadanie zmierzyć grubość rogówki oka. Grubość rogówki ma wpływ na wynik pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Pachymetria jest przeprowadzana w warszawskiej przychodni okulistycznej Centrum Okulistyczne Jaskra. Wykwalifikowana kadra wykonuje wszystkie badania w sposób dokładny i bezpieczny. Ośrodek dysponuje najwyższej jakości aparaturą medyczną.

Na czym polega gonioskopia?

Gonioskopia polega na badaniu kąta przesączania. Podczas niej ocenia się drogi odpływu cieczy. Używa się do tego specjalistycznego mikroskopu (lampy szczelinowej), który zapewnia wystarczające powiększenie i oświetlenie. Gonioskopia służy m.in. do różnicowania jaskry otwartego kąta (widoczna jest wtedy tzw. siateczka beleczkowania).

Co to perymetria?

Perymetria to badanie pola widzenia. Regularne badania umożliwiają zdiagnozowanie i obserwację jaskry (choroba charakteryzuje się specyficznymi zmianami w tarczy nerwu wzrokowego).