Kto dziedziczy spadek gdy małżeństwo nie ma dzieci?

Najbardziej przejrzystą sytuacją w przypadku spadków, jest zostawienie testamentu. W przypadku, gdy spadkodawca nie zdecydował się na jego sporządzenie, dziedziczenie odbywa się na mocy ustawy. Najczęściej po małżeństwie dziedziczą dzieci. Co jednak w przypadku, gdy małżeństwo nie ma dzieci? Kto jest uprawniony do dziedziczenia w dalszej kolejności? Spieszymy z wyjaśnieniem.

Małżonek i rodzice

W przypadku, gdy umrze jeden z małżonków, a małżeństwo to nie posiada dzieci, do dziedziczenia powołani są małżonek spadkodawcy oraz jego rodzice. Udział rodziców w spadku, którzy dziedziczą w zbiegu z małżonkiem, wynosi po jednej czwartej całości spadku. Małżonkowi zaś przypada jedna druga spadku.

W przypadku braku małżonka, cały spadek jest dzielony pomiędzy rodziców w częściach równych. Jeśli z kolei ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, matka spadkodawcy wraz z jego małżonkiem dziedziczą po połowie.

Prawo spadkowe jest dość zawiłe i może być trudne do zrozumienia dla osób, które na co dzień nie są związane z branżą prawniczą. Z tego względu wszystkie wątpliwości dotyczące dziedziczenia warto skonsultować z prawnikiem. Jedną z najczęściej polecanych kancelarii w tym zakresie, jest Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Robaszkiewicza „De Iure”.

Rodzeństwo

Jeśli jedno z rodziców nie dożyło momentu śmierci spadkodawcy, jego część spadku dziedziczy rodzeństwo spadkodawcy. Część tę dzieli się pomiędzy rodzeństwem po równo. Jeśli któreś z rodzeństwa również nie dożyło otwarcia spadku, a posiadało zstępnych, to im przypada jego udział spadkowy.

W przypadku, gdy brak jest rodzeństwa spadkodawcy oraz ich zstępnych, rodzic wraz z małżonkiem dziedziczą w częściach równych. Co ważne, udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem oraz zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, zawsze wynosi jedną drugą całego spadku. W sytuacji, gdy brak jest zarówno rodziców spadkodawcy, jak i jego rodzeństwa oraz ich zstępnych, to małżonek dziedziczy spadek w całości.

Dziadkowie

Może zdarzyć się również, że brak będzie zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa oraz ich zstępnych. W takiej sytuacji do dziedziczenia powołani zostaną dziadkowie. Ich udziały spadkowe będą przydzielone w równych częściach. Jeśli jedno z dziadków nie dożyje chwili otwarcia spadku, udział zostanie przekazany jego zstępnym. W przypadku braku jego zstępnych udział przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

W skrajnych przypadkach, gdy brak jest jakichkolwiek krewnych spadkodawcy powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie, w której znajdowało się ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.